Безкоштовний шиномонтаж при покупці Nokian Tyres Snowproof

Акції | 30 Сентября 2023


Офіційні правила акції
«Безкоштовний шиномонтаж при покупці Nokian Tyres Snowproof»

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акція – комплекс заходів, здійснюваних для збільшення обсягів продажу, залучення нових покупців та підвищення зацікавленості постійних клієнтів Партнера та Організатора, зокрема здійснення безкоштовного шиномонтажу у мережі сервісних центрів Організатора при покупці шин Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 2 та Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, типорозмірів 19-20-21 у період з 1 жовтня по 30 листопада 2023 року 

Акційний товар – товар, на який розповсюджуються умови Акції, а саме автомобільні шини Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 2 та Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, типорозмірів 19-20-21.

Учасники Акції – дієздатні фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України), яким на момент участі у Акції виповнилося 18 років, які виконали всі необхідні умови для участі в Акції.

Територія проведення Акції – територія України, за винятком тимчасово окупованої території та територій, на яких державні органи України тимчасово не здійснюють свої повноваження через збройну агресію Російської федерації проти України.

Шиномонтаж – зняття літніх та установка зимових шин, а саме шин Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 2 та Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, типорозмірів 19-20-21, на диски автомобіля.

Безкоштовний шиномонтаж -   шиномонтаж, вартість якого становить 0,01 та включено у вартість Акційного товару.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дані офіційні правила (далі по тексту - «Правила») визначають порядок та умови проведення акції «Безкоштовний шиномонтаж при покупці шин Nokian Tyres Snowproof» (далі по тексту - «Акція»).

1.2. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.  

1.3. Процедура визначення переможців Акції не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.


2.ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ АКЦІЇ

2.1. Організатором Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВШИНТОРГ», код ЄДРПОУ 42746752, що зареєстроване за адресою:  м. Київ, вул. Куренівська, буд. 14-Б.

2.2. Партнером Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОКІАН ШИНА» (далі - «Партнер»), код ЄДРПОУ 34453885, що зареєстроване за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська 75, літ А.


3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Метою проведення Акції є метою формування та підтримки обізнаності споживачів щодо товарів та послуг Організатора та Партнера, їх рекламування, залучення нових клієнтів та збільшення обсягів продажу.


4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ

4.1. Учасниками Акції є особи, які відповідають вимогам цих Правил, а також здійснили всі дії в Період проведення Акції, які передбачені цими Правилами.

4.2. Взяти участь в Акції мають право особи, які повністю погодились виконати умови цих Правил.

4.3. В Акції мають право брати участь дієздатні фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які в установленому законом порядку отримали реєстраційний номер облікової картки платника податків України), яким на момент участі у Акції виповнилося 18 років, які виконали всі необхідні умови для участі в Акції (далі - «Учасники Акції»).


5. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

5.1. Акція проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованої території та територій, на яких державні органи України тимчасово не здійснюють свої повноваження через збройну агресію російської федерації проти України. 

5.2. Період проведення Акції з «01» жовтня 2023 року по «30» листопада 2023 року (далі - «Період проведення Акції»).

5.2.1.    Скористатись даною Акцією (зробити шиномонтаж) Учасники Акції можуть до 30 листопада 2023, при умові купівлі Акційного Товару у термін проведення Акції.

5.3. Період проведення Акції може бути змінений Партнером за попередньою згодою Організатора у зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.


6. УМОВИ АКЦІЇ 

6.1. Дана акція розповсюджується на наступні моделі шин Nokian Tyres Snowproof: Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 2 та Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, типорозмірів 19-20-21.

6.2. Учасниками Акції можуть бути лише фізичні особи, що придбали не менше, ніж один комплект (4 шини) Акційного Товару. 

6.2.1. Під комплектом Акційного Товару Сторону мають на увазі шини Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 2 та Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, типорозмірів 19-20-21, у кількості 4 (чотирьох) штук шин.

6.3. Акція розповсюджується при купівлі Акційного Товару онлайн на веб-сайті https://tireshop.ua/ua, а також в офлайн магазинах Організатора Акції, а саме: 

м. Київ, Столичне шосе, 101Д; 

м. Київ, вул. Сулеймана Стальського, 23

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2Г

м. Васильків, вул. Декабристів, 157А

м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4Б

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 86А

м. Боярка, вул. Магістральна, 29

6.4. Учасники Акції можуть отримати послуги з шиномонтажу за наступними адресами:

м. Київ, Столичне шосе, 101Д; 

м. Київ, вул. Сулеймана Стальського, 23

м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2Г

м. Васильків, вул. Декабристів, 157А

м. Київ, вул. Велика Кільцева, 4Б

м. Київ, Повітрофлотський проспект, 86А

м. Боярка, вул. Магістральна, 29

6.5. Учасники Акції мають право відмовитися від безкоштовного шиномонтажу, що передбачений умовами Акції. У разі відмови Учасника від такого шиномонтажу, будь-які претензії Учасника Акції з цього приводу Організатором/Партнером не приймаються і не розглядаються. 

6.6. Організатор має право відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/ неналежним чином виконала всі умови участі Акції, зазначені в цих Правилах.


7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Усі рішення, прийняті Організатором щодо Акції, є остаточними і не підлягають оскарженню.

7.2. Організатор не несе відповідальність за достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо контактів, за якими з ними необхідно зв'язуватись.

7.3. Перед участю в Акції Учасник зобов'язаний ознайомитися з цими Правилами. Виконання Учасником умов Акції підтверджує повну та безумовну згоду Учасника з даними Правилами.

7.4. Беручи участь в Акції, учасник добровільно погоджується з умовами проведення такої Акції.

7.5. Беручи участь в Акції, Переможець підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про мету збору його Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, правами, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким його дані передаються.

7.6. Надання такої згоди є остаточним та не потребує отримання додаткових підтверджень, заяв тощо та/або укладання будь-яких договорів (угод), та/або виконання будь-яких інших дій на  підтвердження згоди Учасників.

7.7. У разі відмови Учасника Акції від Акції, Учасник не має права вимагати від Організатора/Партнера Акції будь-якої компенсації.

7.8. Партнер залишає за собою право призупинити або скасувати Акцію в будь-який час і за будь-якої причини без попереднього повідомлення.

7.9. Відповідно до даних Правил Організатор та Партнер не несуть відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх обов'язків, якщо таке невиконання (неналежне виконання) відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору).

7.10. Під обставинами непереборної сили (форс-мажором) розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Організатора/Партнера та Учасників характеру, які виникають без їх вини, поза їх волею або всупереч їх волі чи бажанню, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, снігові замети, ожеледиця, значне пониження або підвищення температури повітря, тощо) лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії, тощо), обставини суспільного життя (війна або воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти, тощо), видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, дії або вимоги органів державної влади чи місцевого самоврядування, що перебувають поза контролем та волею Організатора/Партнера та Учасників.

7.11. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором та Партнером Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором та Партнером Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. 


Просмотров: 671
Зв'язатися з нами
  • Графік роботи
  • Пн-Пт9:00 – 18:00
  • Сб9:00 – 17:00
  • Нд10:00 – 15:00
Як вам зручніше з нами зв'язатися?
Згода на обробку cookies
Ми використовуємо файлы cookie для персоналізації контенту, який ви бачите на сайті Політикою конфіденційності
Особистий кабінет
Заповніть поле!
Заповніть поле!
Заповніть поле!
Заповніть поле!
Заповніть поле!
Запис на сервіс
Повідомити про наявність
Кошик покупок